Om os

Velkommen til den midlertidige døgnrehabilitering i Hvidovre

 

Svendebjerghave åbnede i 1975 som et moderne plejehjem og har fungeret som sådan gennem mange år. I 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Svendebjerghave fremadrettet skal fungere som midlertidig døgnrehabilitering. På Svendebjerghave er der 42 midlertidige døgnrehabiliteringspladser.

Retræten åbnede i april 2008 og ligger i dejlige omgivelser i Avedøre, på det gamle kaserneområde, Retræten har 12 midlertidige døgnrehabiliteringspladser.

På de midlertidige døgnrehabiliteringspladser modtages borgere, fra Hvidovre Kommune, med behov for indsatser efter hospitalsindlæggelse, borgere med behov for palliativ indsats og borgere hvor familien har behov for aflastning. Alle rehabiliteringsforløb tilrettelægges individuelt ud fra borgerens behov, ressourcer og potentiale.

På Svendebjerghave findes også 4 plejeboliger. Vi arbejder for at skabe et godt og trygt liv for beboerne med den pleje og omsorg den enkelte beboer har behov for.

Personalesammensætningen består af sygeplejefagligt personale (sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere), fysioterapeuter, ergoterapeuter og kostfaglig personale. Derudover ledelse, tekniskservicemedarbejder, udviklingssygeplejerske og en koordinator. Enhver har sit eget arbejdsområde, men tværfagligheden og samarbejdet om de forskelligartede opgaver, er alle med udgangspunkt i borgerens liv. Svendebjerghave og Retræter er begge uddannelsessteder, hvorfor der både findes studerende og elever.