Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Midlertidig døgnrehabilitering

Midlertidigt ophold med fokus på aktiviteter, træning, sundhed, ernæring, tryghed og pleje

Det er kommunens Visitation, som afgør om du eller din pårørende kan tilbydes et ophold på den midlertidige dørgnrehabilitering enten på Svendebjerghave eller Retræten.

Målet med rehabilitering er at give mennesker med nedsat funktionsevne et selvstændigt og meningsfuldt liv med bedst mulig funktionsevne. Fokus er på, hvordan mennesket kan udføre hverdagsaktiviteter og deltage i samfundslivet på trods af funktionsevnenedsættelse.

Hvis du eller din pårørende tilbydes et ophold hos os, vil vi sammen aftale et individuelt og helhedsorienteret forløb, med fokus på aktiviteter, træning, sundhed, ernæring, tryghed og pleje.

Mere om opholdet

Mål for opholdet

For at få det bedst mulig resultat ud af et midlertidigt ophold vil der fra start blive opsat mål for, hvad der skal arbejdes med under opholdet. Målsætningen vil ske i samarbejde med borger, pårørende og fagligt personale.

Tidsafgrænset indsats

Ophold på den midlertidige døgnrehabilitering er som udgangspunkt af kortere varighed. Der vil hele tiden ligge en faglig vurdering til grund for opholdets længde.

Modtagersamtale

Borgere, der kommer på den midlertidige døgnrehabilitering tilbydes en modtagersamtale, hvor borgeren, pårørende og det faglige personale sammen lægger en plan for opholdet, drøfter målsætninger og planlægger andre indsatser, der er relevante for opholdet. 

Aktiv deltagelse i aktiviteter

Under et ophold på den midlertidige døgnrehabilitering lægges der stor vægt på, at borgeren involveres i og deltager aktivt i diverse aktiviteter. 

Ernæring

Har du været gennem længere tids sygdom og fået vægttab, mistet lysten til at spise og fået nedsat funktionsevne, kan vi hjælpe dig med en ernæringsvurdering til at afklare i hvilken tilstand din ernæring er for derefter at lave en fremadrettet indsats sammen med dig.

Dialog med pårørende

Pårørende til borgere på den midlertidige døgnrehabilitering indgår i en tæt dialog med det faglige personale, så det sikres at både borgere og pårørende oplever et trygt og helhedsorienteret forløb.

Vores samarbejde med andre områder

Vi samarbejder tæt med fagpersoner på tværs af hele Hvidovre Kommune, så borgeren på bedst mulig vis oplever en glidende overgang fra afslutning af opholdet på den midlertidige døgnrehabilitering til genoptagelse af hverdagen i eget hjem.

Vi arbejder også tæt sammen med Genoptræningen i Hvidovre Kommune, hvor borgeren efter endt ophold på den midlertidige døgnrehabilitering ved behov kan fortsætte sin træning, hvis det faglige personale vurderer, at dette er relevant. Et genoptræningsforløb på den midlertidige døgnrehabilitering opstartes, hvis hospitalet ved udskrivelse har medsendt en genoptræningsplan. 

Borgere kan blive tilknyttet ”Kom trygt hjem” projektet, som fokuserer på tiden efter din udskrivelse og skal hjælpe dig, hvis du er utryg ved at komme tilbage til dagligdagen

Hvis du vurderes til at indgå i projektet og selv ønsker at deltage, vil du blive kontaktet af ”Kom trygt hjem” i forbindelse med din udskrivelse. De vil aftale et møde med dig, dér hvor du opholder dig (hospital, midlertidig døgnophold eller i dit eget hjem).