Plejebolig

På Svendebjerghave findes 3 plejeboliger

Svendebjerghave åbnede i 1975 som et moderne plejehjem og har fungeret som sådan gennem mange år. Boligerne lever ikke længere op til kravene for moderne plejeboliger og derfor besluttede Kommunalbestyrelsen i 2015, at Svendebjerghave fremadrettet skal fungere som midlertidig døgnrehabilitering.

Det er politisk besluttet at Svendbjerghave fortsat skal have 3 plejeboliger, også her arbejder vi for at skabe et godt og trygt liv for beboerne med den pleje og omsorg den enkelte beboer har behov for.

Forudsætningen for at flytte på et plejecenter er, at kommunen har godkendt, at du har brug for en bolig på et plejecenter. Hvis du ønsker at ansøge om en plads på et plejecenter, kan du kontakte enten personalet på Svendebjerghave eller Visitationen i Hvidovre Kommune på telefon 36 39 38 30 for at få et ansøgningsskema. Begge steder kan også  hjælpe med vejledning omkring dette.

Svendebjerghave modtager ikke nye plejehjemsbeboere.

Mere om ophold i vores plejeboliger

 

Fælles faciliteter

Svendebjerghave har mange fælles faciliteter, som alle beboere og deres pårørende er velkomne til at gøre brug af:

  • Stor dejlig spisestue, med bl.a. morgencafe, frokostbuffet og aftensmad. Derudover afholdes der også fælles arrangementer.
  • Omsorgstandpleje.
  • Personlig pleje og omsorg og rehabilitering

Vi tilbyder veluddannet fagligt personale, som ajourfører sig med den nyeste viden indenfor respektive sygdomme, behandlingsformer og rehabiliteringsindsatser, og som kan observere ændringer i beboerens almentilstand og/eller sygdomme og handle derpå.

Vi tilbyder relevant og individuel behandling i samarbejde med egen læge, specialister, beboeren og de pårørende.

Vi følger lovgivningen vedrørende beboerens samtykke til behandling. Det vil sige, at der ikke iværksættes kontakt til læge og/eller behandling uden samtykke fra beboeren og evt. pårørende. Der gives fyldestgørende information om behandlingen. Ved akut og livstruende sygdom kan en sundheds person dog indlede behandling uden samtykke.

Information om sygdomme, behandling og medicin bliver kun videregivet efter aftale med beboeren/pårørende i henhold til vores tavshedspligt.
Fortrolige oplysninger bliver opbevaret forsvarligt og utilgængelig for uvedkommende.
 

Medicin

Hvis beboeren ikke har mulighed for selv at administrere sin medicin, er der fagligt kompetent personale, der kan være behjælpelig med dette efter lægens forskrifter og gældende regler.

Vi observerer virkning og bivirkning af den indtagne medicin, og videregiver disse oplysninger til lægen.
Medicinen opbevares i aflåst medicinskab i boligen, som personalet har nøgle til.

Vi sørger for forsvarlig destruktion af evt. restmedicin og medicin, der har overskredet udløbsdatoen. 

Ernæring

Vi tilbyder en veltilrettelagt og indbydende ernærings rigtig kost, som er målrettet den enkelte beboer, og som dækker behovet for energi, vitaminer og mineraler. Kosten kan individuelt tilpasses den enkelte, herunder behov for energitæt kost til den småtspisende eller ved behov for særlige diæter.

Måltiderne består af morgen-, middags- og aftensmad, samt mellemmåltider.