Palliativ pleje

Palliativ pleje er kendetegnet ved en høj grad af uforudsigelighed, og tilstanden hos borgeren er præget af ændringer. Der er ofte behov for at tilpasse støtten til borgerens aktuelle behov, og indholdet i indsatsen varierer afhængigt af, hvilken fase borgeren befinder sig i. 

Målgruppen for vores palliative indsats er borgere med komplekse behov for fysisk, psykisk, og social pleje og omsorg, hvor helbredelse ikke længere er mulig og som har behov for behandling og sygepleje, der ikke kan gives i eget hjem. Opholdet på Svendebjerghave vil være et alternativ til hospitalsindlæggelse eller hospice. 

Svendebjerghave har et tæt samarbejde med praktiserende læge omkring forløbet samt Palliativt team på Hvidovre Hospital og Sct. Lucas Hospice.

Luk alle
Åbn alle
Hvis borgeren er i en tidlig palliativ fase, som kan stå på i måneder til år, kan der være behov for samtidig rehabilitering.

Målet med opholdet er, at justere borgerens pleje og behandling, så borgeren om muligt kan komme hjem igen eller flytte til et plejecenter.

For en borger i en sen palliativ fase vil fokus være på lindring, og den sygdomskontrollerende/helbredende behandling er ophørt. Her kan der være tale om uger til måneder.

Vi vil gøre vores bedste for at give de borgere, der er i en terminal palliativ fase, hvor borgeren er uafvendeligt døende en værdig afslutning. Her kan der være behov for, at plejen tilrettelægges fra time til time.