Priser

Det koster 140 kr. (2023 takst) pr. døgn for et ophold på den Midlertidige Døgnrehabilitering. Prisen omfatter ophold, inklusiv almindelig forplejning og tøjvask. Toiletartikler er ikke omfattet.

Der betales månedsvis bagud. Regningsspecifikation udsendes omkring den 12 i måneden. Betaling kan ske enten ved tilmelding til PBS, eller via fremsendt girokort som udsendes ved månedens afslutning.