Rehabiliterende tilgang

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og medarbejdere. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Rehabilitering omfatter mange forskellige indsatser som genoptræning, psykosociale forhold, patientuddannelse, støttende og kompenserende tiltag samt indsatser rettet mod uddannelse og beskæftigelse.